Meer informatie

 

Disclaimer

Het bezoeken van deze site of het gebruik maken van de daarop aangeboden faciliteiten, is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) en het Verbond van Verzekeraars uitdrukkelijk afgewezen.De NHT en het Verbond van Verzekeraars bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

 

Informatie op deze site

De NHT streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. De NHT wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. De NHT aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

 

Eventuele op deze website verstrekte informatie over dekking van de gevolgen van terrorisme, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren, raadpleeg bij twijfel uw verzekeraar en/of assurantieadviseur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van de NHT dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door de NHT onderhouden en de NHT heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. De NHT geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

Virussen

 

De NHT garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.